วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “ปายเอ็นดูโร่ ครั้งที่ 4”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วง Green Season ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “ปายเอ็นดูโร่ ครั้งที่ 4”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ในช่วง Green Season และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ บริเวณลานอเนกปะสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “ปายเอ็นดูโร่ ครั้งที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้กำลังใจนักแข่ง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ในช่วง Green Season และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล ซึ่งคาดว่าจะมีนักแข่งและทีมงานพร้อมผู้ติดตามจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน อันจะก่อให้เกิดรายได้และเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม

โดยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Extream และประเภททั่วไป รุ่น Lady และรุ่นท่องเที่ยวแอ่วดอย รวมทั้งสิ้น 20 รุ่น มีนักแข่งสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 500 คน ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลมากมาย

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ที่ทำการปกครองอำเภอปาย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว, สถานีตำรวจภูธรปาย, สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย, ชมรมปายเอ็นดูโร่, โรงพยาบาลปาย, อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยปาย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ ในห้วงก่อนถึงหลังการจัดงานซึ่งจะเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และจะเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อพื้นที่อำเภอปาย รวมทั้งอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลตลอด 365 วัน ก่อให้เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นช่วงฤดูฝน เป็นฤดูกาลที่มีความสวยงามของภูมิทัศน์ตามสภาพธรรมชาติ และเป็นฤดูกาลแห่งการเกษตร ซึ่งเป็นการผลิตอาหารส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่