วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

อุทยานวิทย์ฯ มช. เปิดบ้าน พร้อมโชว์สุดยอดนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่ Startup ห้ามพลาด

23 ก.พ. 2019
1393
Social Share

20 ก.พ. 62 : ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Invovation Solutions และผลงานสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จจากการสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงานคือ

เทคโนโลยีสร้างระบบบริหารงานหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ HORGANICE ที่ตอบโจทย์ความต้องการเจ้าของหอพักและผู้เช่าได้อย่างครอบคลุม ของบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด และผู้สร้างนวัตกรรมเครื่องต้นแบบ Micro PAW System ด้วยการนำเทคโนโลยีพลาสมาช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค 4.0 ได้ เป็นการต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพของ บจก.พลาสเทค คอปปอร์เรชั่น ลิมิตเต็ด (Plastech)

 

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มีพันธกิจหลักในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์ความรู้และอาจารย์นักวิจัยจากภาคมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มศักยภาพต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ บนพื้นฐานของการบูรณาการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาคที่ครบครันแห่งแรกของประเทศ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายดำเนินงาน ร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำหรับงานวิจัยที่ได้นำมาเปิดเผยในวันนี้ ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จล่าสุดของอุทยานวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีสร้างระบบบริหารงานหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ HORGANICE ที่ตอบโจทย์ความต้องการเจ้าของหอพักและผู้เช่าได้อย่างครอบคลุม เป็นการบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ที่ทำให้เจ้าของหอพักและผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกสบาย ติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชัน ทางเจ้าของหอพักสามารถแจ้งบิลค่าห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้เช่าได้ รวมถึงผู้เช่าก็สามารถชำระเงินผ่านธนาคาร หรือติดต่อแจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นให้เจ้าของหอพักปรับปรุง ซ่อมแซมในจุดที่เสีย ที่เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นกัน เรียกว่าเจ้าของหอพักจากที่เคยต้องใช้เวลาทำบิลกว่า 15 วัน ลดเวลาเหลือเพียง 5 นาที แล้วทำงานได้ทั่วโลกขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต สั่งปิดน้ำ ปิดไฟในห้องพักต่างๆ ได้ด้วยหากผู้เช่าไม่ชำระเงิน

สำหรับงานวิจัย Micro PAW System ด้วยการนำเทคโนโลยีพลาสมาช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง เพราะปัจจุบันคนไทยและคนทั้งโลกเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น ที่ผ่านมาการล้างด้วยด่างทับทิม การล้างสารพิษด้วยน้ำส้มสายชู ผงฟู และอื่นๆ แต่ก็ได้ผลไม่มาก เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยกำจัดสารพิษตกค้างได้ถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ แล้วมีการทดสอบกับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว ผลผลิตก็ผ่านเกณฑ์ของกรมการเกษตรด้วย แสดงให้เห็นว่าสามารถส่งออกได้มากขึ้น เพราะประเทศไทยสูญเสียการส่งออกไปต่างประเทศเพราะมีสารพิษตกค้างปีละกว่า 4 พันล้านบาท ตรงนี้จะมาแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตมากขึ้นเช่นกัน

ในห้วงระยะ 8 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จำนวนกว่า 45,100 คน เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในฐานะองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนานวัตกรรม สามารถผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกเพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านการให้บริการต่างๆ โดยก่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนา จำนวน 108 อัตรา สร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนกว่า 120 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 328 ล้านบาท

คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2567) จะสามารถผลักดันให้เกิดการจ้างงานระดับบัณฑิตศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 5,640 อัตรา เกิดการจ้างงานสำหรับนักวิจัยในภาคมหาวิทยาลัย 1,636 อัตรา สร้าง Tech Startup ที่มีความเชี่ยวชาญได้ถึง 700 ธุรกิจ พร้อมเกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพื่อการทำ R&D กว่า 546 ล้านบาท โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 24,240 ล้านบาท