วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย” ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย” ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.ที่ วัดหลวง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน”MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ซึ่งอำเภอปาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลปาย ได้ร่วมกันจัดขึ้น

สำหรับงาน “MOIWaste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการของธนาคารขยะ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs หรือ ตช: คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และคัดแยกขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน ได้จัดตั้งครบทั้ง 49 แห่ง

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่