วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

(คลิป) ชาวอำเภอแม่แตง ร่วมพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (ปริวาสกรรม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประชาชนชาวอำเภอแม่แตง ร่วมพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (ปริวาสกรรม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

วันนี้ (8 ต.ค. 63) ที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (ปริวาสกรรม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (ปริวาสกรรม) จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2563

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสด็จมายังวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ เพื่อบูรณะอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 10 ปี และเป็นโครงการแรกรวมทั้งโครงการหลักในพระดำริที่ทรงเริ่มดำเนินการเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาศิลปะจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการตั้งพระทัยว่า ขอนำความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติพระกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของชาติให้รุ่งเรืองสืบไป

ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอแม่แตง และชาวเชียงใหม่ ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล หรือหากมีความประสงค์จะร่วมตั้งโรงทานให้พระภิกษุ สงฆ์ รวมถึงประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญของวัด ระหว่างนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สามารถแจ้งความประสงค์ บริจาค ปัจจัย โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง หรือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอแม่แตง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่