วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ศิษย์เก่าและพี่น้องชาวบ้านป่าหมาก ร่วมใจ ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าหมาก หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

Social Share

ศิษย์เก่าและพี่น้องชาวบ้านป่าหมาก ร่วมใจ ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าหมาก หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ โรงเรียนบ้านป่าหมาก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก พร้อมด้วย นายประเทือง อาจองกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหมาก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชาวบ้านบ้านป่าหมาก ร่วมทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าหมาก ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยอดเงินบริจาคในบัญชีโรงเรียนบ้านป่าหมาก และ ยอดทอดผ้าป่าที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 420,690 บาท ทางคณะศิษย์เก่า ชาวบ้านป่าหมาก ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับบุญทอดผ้าป่าช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้น้องๆ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

เนื่องจากคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 23.45 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่าหมาก ทำให้ตัวอาคารเรียนได้รับความเสียหาย จนไม่ปลอดภัยต่อการใช้ทำการเรียนการสอน มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบต้องย้ายห้องเรียนชั่วคราว เป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ห้องเรียนได้รับผลกระทบ ทั้งหมดรวม 56 คน ไปห้องเรียนชั่วคราว

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าหมาก มีนักเรียน จำนวน 90 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคคลกรทางการศึกษา 17 คน ส่วนอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารตามแบบ สปช-105 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 มีอายุ 40 ปี

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่