วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

แม่สะเรียง kick off ป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล

Social Share

แม่สะเรียง kick off ป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เเวลา 17.30 น. นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการ (kick off) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.การค้ามนษย์ 3.การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล 6.สถานบริการและสถานบันเทิง

โดยมี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ร่วมบูรณาการร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม/และปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม