วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

สบอ.16 แม่สะเรียง จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำชาติ ร่วมปลูก บำรุงต้นไม้ ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้

Social Share

สบอ.16 แม่สะเรียง จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำชาติ ร่วมปลูก บำรุงต้นไม้ ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้

วันนี้ (26 ต.ค. 66) เวลา 09.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอแม่สะเรียงนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมี นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ผู้บังคับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 (นพค. 36) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2566

เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟู ความสมดุลของ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษา ต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติสาละวินเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีกิจกรรมดังนี้ การบำรุงต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่