วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

เปิดสัญจรได้แล้ว สะพานข้ามบ้านแม่ทะลุ จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 10 ตัน

Social Share

เปิดสัญจรได้แล้ว สะพานข้ามบ้านแม่ทะลุ จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 10 ตัน

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายสาธิต คันธะวงศ์ หัวหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ได้ติดตั้งสะพาน Bailey สะพานบ้านแม่ทะลุ ม.5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 18 เมตร เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ได้จำกัดน้ำหนักรถไม่เกิน 10 ตัน

สืบเนื่องจาก เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายน เวลาประมาณ 22.00 น. คอสะพานบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ต.สบเมย ได้ถูกน้ำกัดเซาะ จนทรุดตัวลง ทำให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทางหลวงชนบทแม่สะเรียงจึงได้ประสานสะพานเบลีย์ติดตั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว

Cr. สุกัลยา บัวงาม