วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ตรวจพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย ดูความแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้อพยพ กว่า 9,060 คน

Social Share

รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ตรวจพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย ดูความแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้อพยพ กว่า 9,060 คน

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 พลตรี กังวาน สุจินต์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ( รอง จก.ชด.ทหาร ) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์ชายแดน ภายหลังเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท ( ร.17 ) บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันเอก ณรงค์ชัย เจริญชัย รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท (ร.17 ) นายพงศ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

จากนั้นเมื่อเวลา 13.30 น.ของวันเดียวกัน รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการชายแดน ตรวจเยี่ยมกำลังพล และผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาร์(ผภสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว โดยมีกำลังป้องกันชายแดน โดยกองกาลังนเรศวร ทำการลาดตะเวนเฝ้าตรวจและตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณช่องทางธรรมชาติจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว นอกจากนี้ภายในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ยังมีกำลังพลสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( อส.) ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัย ที่จัดจากผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ช่องทาง เข้า-ออก รวมทั้งตั้งจุดตรวจช่องทาง เข้า-ออก และบริเวณพื้นที่ภายในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว พร้อมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือดูแลแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาร์ (ผภสม.) ทุกคน

ในการดูแลและให้ความปลอดภัยแก่ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาร์(ผภสม.) ที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในเขตชายแดนไทย โดยฝ่ายความมั่นคงศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองกำลังนเรศวร และฝ่ายปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 5 แห่ง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ที่บ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง , บ้านเสาหิน ต.เสาหิน , บ้านอุนู บ้านจอปร่าคี ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง และ บ้านแม่กิ๊ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม รวมทั้งสิ้น 9,060 คน สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง มีจำนวน 3,886 คน ในแต่ละพื้นที่ได้จัดที่พักชั่วคราวให้ทุกครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร

พลตรี กังวาน สุจินต์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เปิดเผยว่า กองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวร และฝ่ายปกครองจังหวัด เป็นผู้ควบคุมดูแลผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาร์(ผภสม.) ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยส่วนราชการในพื้นที่ มีความพร้อมในการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว พื้นที่พักรอ พร้อมจะรองรับจำนวนผู้หนีภัยที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากสถานการภายนอกประเทศยุติหรือคลี่คลายลงเราก็พร้อมที่จะประสานงานกับฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อที่จะส่งผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาร์(ผภสม.)เหล่านี้กลับ ส่วนการสู้รบทางอากาศของฝ่ายเมียนมา คงไม่ต้องกังวนเนื่องจากเราได้มีการประสานงานกับฝ่ายเมียนมาอยู่ตลอดไม่ให้มีการโจมตีทางอากาศใกล้แนวชายแดนไทย ส่วนกองทัพอากาศไทยเรามีการเฝ้าระวังมีการเตรียมกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตลอดเวลา ก็ขอให้ประชาชนไทยได้มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดน