วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

สามเณรวัดจอมทองและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

Social Share

สามเณรวัดจอมทองและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณลานธรรม ลานเจดีย์ วัดจอมทอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูอนุกูลบุญกิจ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายคำปัน คำประวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สามเณร จิตอาสาพระราชทาน 904 นายวิชัย กองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยวมใต้ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) และประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด้จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566

คณะสงฆ์วัดจอมทอง ได้มีมติจัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้โครงการ “ถนนสวย วัดสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณทางขึ้น-ลง วัดจอมทอง เพื่อให้เกิดความสวยงาม และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ