วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทหารพรานที่ 36

Social Share

ศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทหารพรานที่ 36

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 พันเอกสมภพ ใจบุญ ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้มอบหมายให้ ร.อ.จักรพงษ์ เฮงดี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 36 ทหารพราน ศิริ พวงวิไล วิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทหารพรานที่ 36 ได้ให้การต้อนรับ นางสาวนิภาวรรณ ร่มมยุรี ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ พาคณะครูและนักเรียนจำนวน 73 คน ครูผู้ควบคุม 4 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ กรมทหารพรานที่ 36 บ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดย ทหารพราน ศิริ พวงวิไล วิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฯ และนำเสนอผลงาน น้อมอัญเชิญวิชาพลังของแผ่นดิน, หลักการทรงงาน 23 ข้อ , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร มาให้ความรู้ นักเรียน ในด้านนิยาม ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจากนั้นคณะครูนักเรียนเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ฯปรับใช้ ตั้งแต่การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ มะเขือ ผักบุ้ง ผักกาด พริก ขิง ข่า ตะไคร้ สาระแหน่ ผักชี ผักคาวตอง

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทหารพรานที่ 36 เป็นโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 พันเอก นพพร เรือนจันทร์ ผบ.กรมทหารพรานที่ 36 ขณะนั้น ได้ส่งทหารพราน ศิริ พวงวิไล ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งการพัฒนาและให้มาดำเนินงาน ณ. ศูนย์ฯ แห่งนี้ ต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ ตามพระบรมราโชวาท

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่