สู้เพื่อลมหายใจประชาชน สบอ.16 แม่สะเรียง ยังเน้นมาตรการ ตรึงกำลัง ดับไว สร้างความเข้าใจ บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการไฟป่า

Social Share

สู้เพื่อลมหายใจประชาชน สบอ.16 แม่สะเรียง ยังเน้นมาตรการ ตรึงกำลัง ดับไว สร้างความเข้าใจ บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการไฟป่า

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ ยังคงเน้นย้ำกำชับ 3 มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ ตั้งแต่การตรึงกำลังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เข้าพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว ดับไว พร้อมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการบูรณการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมด้วยช่วยกันบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นอกจากการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่แล้ว ยังร่วมถึง เครือข่าย อส.อส. ทั้ง 132 เครือข่าย เพื่อสกัดยับยั้งการลุกลามของไฟป่า ปัจจุบันพบจุดความร้อนกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนัก แข่งขันกับเวลา แข่งขันกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มาตรการควบคุมและป้องกันไฟป่าจะดำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตราการเด็ดขาดในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด มาแล้ว 6 คดี

พร้อมกันนี้ นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามการทำงานและรับฟังการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าฯ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้ง 7 อำเภอ ล่าสุดได้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.ปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ต่อเนื่องขึ้นมา อุทยานแห่งชาติถ้ำป่า – น้ำตกผ่าเสื่อ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน พร้อมกำชับให้ทำทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถและระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าพื้นที่ดับไฟ เพราะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสูงชัน

ในส่วนของสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ได้เกิดขึ้นกระจายทั้ในพื้นที่ป่า และ ลุกลามมายังพื้นที่ป่าริมทางถนน 108 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน –แม่สะเรียง – เชียงใหม่ และ เส้นทางหลวง 105 แม่สะเรียง – แม่สอด ทาง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟในแต่ละพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก เนื่องจากจุดความร้อยเพิ่มกระจายในเวลาใกล้เคียงกัน หากพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงดอยสูงชัน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก บางจุด หากไม่สามารถเข้าดำเนินการดับไฟได้ ก็จะมีการดำเนินการทำแนวหรือเผาชน เพื่อยับยั้งการลุกลามของไฟป่าไม่ให้ขยายวงกว้าง

Cr. สุกัลยา บัวงาม