วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงรุก สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ภาคีเครือข่าย ร่วมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

Social Share

ยกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงรุก สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ภาคีเครือข่าย ร่วมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะ เรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2567

นายกู้ชาติ สง่าศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นำ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด และ ส่วนราชการในพื้นที่ ทหารพรานที่ 36 ตำรวจภูธรแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านเครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า นัก เรียน ร่วมกิจกรรม มีการทำแนวกันไฟ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง การแสดงนิทรรศการ และ มอบเงินอุดหนุนให้กับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เครือข่ายๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 132 เครือข่าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในระดับภาคประชา ชนที่จะช่วยลดสอดส่องดูแลปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และ มอบน้ำดี่ม ผ้าห่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมทางสำนักฯ มุ่งเน้น การตรึงกำลังในการควบคุม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเฝ้าระวัง ซึ่งมีราษฏรเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเครือข่าย อส.อส. ในการช่วยดูแลรักษาป่า พร้อมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและหมอกควันไฟป่า รวมถึงการให้ความรู้กับชาวบ้านในการทำเสวียนเก็บใบไม้ การทำปุ๋ยหมัก การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า การจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีระบบ เป็นต้น

นายพรเทพ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้มีนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง จัดขึ้น ซึ่งในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังของท้องถิ่นท้องที่และเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ช่วยกันในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยรณรงค์ในเรื่องของการเผาป่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงของเราได้

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่