วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอแม่สะเรียง เตือน!! ระวังโรคไข้เลือดออกระบาด เดือนมกราคม ติดเชื้อแล้ว 8 ราย

Social Share

นายอำเภอแม่สะเรียง เตือน!! ระวังโรคไข้เลือดออกระบาด เผยเดือนมกราคม มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย เป็นหนักเสี่ยงเสี่ยชีวิตได้

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง และโรงพยาบาลแม่สะเรียง พบว่าห้วงปี 2566 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวนทั้งสิ้น 197 ราย และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1- 13 มกราคม 2567 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 8 ราย ตำบลแม่สะเรียง 5 ราย ตำบลบ้านกาศ 2 ราย และตำบลแม่คง 1 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวัง ป้องกันตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด และหากพบว่ามีอาการ หรือมีประวัติถูกยุงลายกัด และมีอาการควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่