วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เยือนสะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข ลิ้มลองอาหารไต ที่กาดซ่อกจ่า

Social Share

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เยือนสะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข ลิ้มลองอาหารไต ที่กาดซ่อกจ่า

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ให้การต้อนรับ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยือนสะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ชมภูมิปัญญาโบราณ การอีดน้ำมันถั่ว และการต้องลาย ที่ชุมชนคุณธรรมผาบ่องยังคงอนุรักษ์และรักษาไว้คู่กับชุมชน

ต่อจากนั้น นำคณะ ฯ เดินทางโดย รถ EV BUS เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ผาบ่อง ซึ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กาดซอกจ่า น่าซื้อ น่ามอง ลิ้มลองอาหารไต” โดยนางเบญจมาศ บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชาวชุมชนบ้านผาบ่องและชุมชนใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า กาดซ่อกจ่าแห่งนี้ ถือเป็น ตลาดของชุมชน ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้าน ถือเป็นความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน คือกำนันตำบลผาบ่อง ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกับชุมชน จนทำให้กาดซ่อกจ่าแห่งนี้ เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว มาจับจ่ายซื้ออาหารไทใหญ่ และอาหารพื้นถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และผักปลอดภัย ซึ่งปลูกกันเองภายในชุมชน กาดซ่อกจ่า เปิดจำหน่ายอาหารไทใหญ่ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

เรื่องมาใหม่