วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านห้วยผาและหมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน

Social Share

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านห้วยผาและหมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 กันยายน 2566 ที่วัดบ้านหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานมูลนีธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย และ นายประเสริฐ จิตด์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้ร่วมกับทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมด โดยผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเหตุฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเหตุน้ำบำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม สงผลให้มีผู้สูญหาย 1 ราย ราษฎรได้รับความเดือนร้อน ทรัพย์สิน พื้นที่การกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 38 ครัวเรือน บ้านห้วยผา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราษฎรได้รับความเตือดร้อน 6 ครัวเรือน บ้านหมอกจำแป หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังวัดแม่ฮ่องสอน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 29 ครัวเรือน