วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

สธ.แม่สะเรียง จัดกิจกรรม Quick Win 100 วัน ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Social Share

สธ.แม่สะเรียง จัดกิจกรรม Quick Win 100 วัน ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามนโยบายเร่งรัด (Quick Win 100 วัน) กระทรวงสาธารณสุข โดย นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มี นายมิตร มณีวรรณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำ นำผู้ต้องขังหญิง จำนวน 23 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้า ถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นยกระดับบริการ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

นโยบายเร่งรัด (Quick Win 100 วัน) กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567 มีกิจกรรมหลักที่สำคัญได้แก่ การตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก การคัดกรองวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพและสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลตลอดจนการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามนโยบายเร่งรัด (Quick Win 100 วัน) กระทรวงสาธารณสุข” ปีงบประมาณ2567 ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการจัดบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

Cr. สุกัลยา บัวงาม