วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

แม่ฮ่องสอนพัฒนาผลิตภัทณ์โกโก้และกาแฟสู่ Mae Hong Son Chocolate City และ Mae Hong Son PremiumCoffee

Social Share

แม่ฮ่องสอนพัฒนาผลิตภัทณ์โกโก้และกาแฟสู่ Mae Hong Son Chocolate City และ Mae Hong Son PremiumCoffee

ที่ร้านค้าสวัสดิการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ทำโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาโกโก้จังหวัดเม่ฮ่องสอนสู่เมืองแห่งช็อกโกแลต (Mae Hong Son Chocolate City) และเปิดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โกโก้กาแฟ พืชเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟแม่ฮ่องสอนสู่สินค้าพรีเมี่ยม (Mae Hong Son Premium Coffee) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้และกาแฟของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักหลายแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรที่ปลูกโกโก้และกาแฟให้มีการพัฒนาผลิตภัทณ์สู่ระดับสากล สร้างรายได้อย่างมั่นคง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการแถลงข่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานทางด้านการเกษตรและการตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและผู้ที่ร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้งการชิมโกโก้ กาแฟ และผลิตภัทณ์แปรรูปจากโกโก้และกาแฟให้ได้ลอง