วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”

วันที่ 17 พ.ย. 2566 เวลา 17.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด และผู้แทนทั้ง 15 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยการแสดงศิลปะวัฒนรรมของชาวไทยใหญ่ และวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งขบวนพาเหรดนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 15 จังหวัดอย่างอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม และพิธีส่งมอบธงจัดการแข่งขันให้กับจังหวัดลำปางเจ้าภาพในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” ระหว่างวันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 6 “สามหมอกเกมส์ 2023” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 -26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 36 ชนิดกีฬา ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอปาย และอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยจังหวัดเจ้าภาพร่วม จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักกีฬาจาก 15 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่รวมจำนวนกว่า 6,000 คน

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่