วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงฯบ้านแม่ลามาหลวง-บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย เน้นย้ำดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคระบาดหน้าฝน

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงฯบ้านแม่ลามาหลวง-บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย เน้นย้ำดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคระบาดหน้าฝน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ภายหลังจากที่ทาง นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ประชุมสัญจรส่วนราชการ ในพื้นที่ 3 อำเภอโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 28 -29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย ได้เดินทางลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายตวงสิทธิ์ ประทินสุขอำไพ ปลัดอำเภอ หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงให้การต้อนรับ บรรยายสรุปสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ และคณะผู้ว่าฯ เดินทางตรวจเยี่ยมภายในบริเวณศูนย์พักพิงบ้านแม่ลามาหลวงทั้งฝั่งสบเมย และบางส่วนในพื้นที่ ฝั่งท่าสองยาง จ.ตาก

หลังจากนั้น คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอูน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนวัฒน์ คงศิริ ปลัดอำเภอ หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ละอูนให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุปสถานการณ์ภายในศูนย์ โดยทาง ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งสองศูนย์ และ ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หนีภัยจากการสู้รบ การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดูแลผู้อพยพในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งบ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน

โดยทาง ผู้ว่าฯราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองศูนย์พักพิงฯ ดูแลปัญหาด้านสาธารณสุข การป้องกันการระบาดของโรคหน้าฝนระวัง ทั้ง ไข้เลือดออก-มาลาเรีย เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งของผู้อพยพเองและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลภายในศูนย์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว

สำหรับ สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา และ ป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง มีลำห้วยแม่ลามาหลวงไหลผ่านและไหลสู่แม่น้ำยวม โดยจัดพื้นที่เป็นโซน/คุ้ม หรือเรียกว่า (Section) ทั้งหมด 9 คุ้ม ประชากรผู้หนีภัยจากการสู้รบ 8,912 คน 1,696 หลังคาเรือน และ พื้นที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอูน ตั้งอยู่ที่ หมู่2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาและมีที่ราบติดแม่น้ำยวม อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา โดยจัดพื้นที่เป็นโซน/คุ้ม หรือเรียกว่า (Section) ทั้งหมด 12 คุ้ม มีประชากรผู้ลี้ภัยสงคราม อาศัยอยู่กว่า 7,886 คน จำนวน 1,522 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา ที่ยังมีการสู่รบระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ส่งผลให้โครงการกลับมาคุภูมิด้วยความสมัครใจ ยังไม่ได้รับการจอบสนองจาก ผภร.ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว นอกจากหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในการให้ความช่วเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา แล้ว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสองศูนย์ ยังมี องค์การระหว่างประเทศและองค์การนอกภาครัฐ (Ngos) กว่า 13 องค์กรให้การดูแลในทุกๆ ด้าน

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่