วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทยสัญจร เพื่อให้กลุ่มประชาชน มีความรู้เพื่อป้องกัน ดูแลตนเองให้ถูกต้อง

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทยสัญจร เพื่อให้กลุ่มประชาชน มีความรู้เพื่อป้องกัน ดูแลตนเองให้ถูกต้อง

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงทั่วไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ภาคประชาชน ให้กลุ่มประชาชนมีความรู้เพื่อป้องกัน ดูแลตนเองให้ถูกต้อง และให้บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยให้มากที่สุด ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานทางด้านการรักษาพยาบาล และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกิดโรคตลอดจนวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค แก่ประชาชนทั่วไป อันจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจหลักที่จะสร้างองค์กรเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Cr. ฉลอง มั่นสกุล

 

เรื่องมาใหม่