วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

เลือก สว.ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงเช้าคึกคัก ผู้สมัครแห่มาแต่ไก่โห่

Social Share

เลือก สว.ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงเช้าคึกคัก ผู้สมัครแห่มาแต่ไก่โห่ จาก 19 กลุ่มอาชีพ 160 คนพบไม่มารายงานตัว 2 ราย ถูกตัดสิทธิ์คุณสมบัติ 1 ราย เหลือ 157 คน ผ่านระดับจังหวัดเข้าไปเลือกระดับประเทศ จำนวน 37 คน

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขึ้นที่หอประชุมเสรี พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จากหลากหลายกลุ่มได้เดินทางมาลงทะเบียน และรายงานตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง สว ในระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่ กกต.แม่ฮ่องสอน ได้เข้มมาตรการในการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส มีตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย และกรรมการประจำสถานที่เลือกตั้งคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือก เพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนการเปิดให้ลงคะแนน ซึ่งการเลือก สว.ระดับจังหวัด ครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่ เข้าไปภายในหอประชุม ซึ่งเป็นสถานที่เลือก สว. พร้อมกับกำหนดจุดถ่ายภาพให้กับสื่อมวลชน และประชาชนที่เข้ามาสังเกตการณ์ กำหนดจุด “โทรทัศน์วงจรปิด” ในการดูบรรยากาศ

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระดับจังหวัด) ด้วย ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เข้ามาสู่การคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน 160 คน จาก 19 กลุ่มอาชีพ จากทั้งหมด 20 กลุ่มอาชีพ โดยกลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบการอื่น ๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีผู้สมัครแต่อย่างใด

ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่ได้พากันเดินทางมาถึงสถานที่ทำการเลือกตั้งระดับจังหวัดก่อนเวลา 08.00 น. และปิดการรายงานตัวในเวลา 09.00 น. ปรากฏมีผู้ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 160 คน ไม่มารายงานตัว 2 ราย ในกลุ่มอาชีพ 11 และกลุ่มอาชีพ 14 นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกตัดสิทธิ์อีก 1 ราย ในกลุ่มอาชีพที่ 2 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้เหลือผู้สมัครเพื่อทำการคัดเลือกในระดับจังหวัดจำนวน 157 คน โดยรอบแรกมีการคัดเลือกใน 14 กลุ่มอาชีพเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกรอบที่สองเนื่องจากมีผู้ผ่านเข้ามาเกิน 5 ราย ส่วนอีก 5 กลุ่มอาชีพผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 2 ทันทีเนื่องจากมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้ามาระดับจังหวัดไม่เกิน 5 ราย

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สมัคร สว.ผ่านระดับอำเภอเข้ามาสู่ระดับจังหวัดมากที่สุดคือกลุ่มอาชีพที่ 14 จำนวน 16 ราย แต่ไม่มารายงานตัว 1 ราย และมีผู้สมัครผ่านเข้ามาสู่ระดับจังหวัดน้อยสุดคือกลุ่มอาชีพที่ 12 มีเพียงจำนวน 1 คน ส่วนกลุ่มอาชีพ 10 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีผู้สมัคร ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สมัคร สว. ผ่านเข้าไปทำการคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน 37 คน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่