วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

จักรพงศ์ เร่งขับเคลื่อนพรรคไทยชนะ ถือฤกษ์งามยามดี วันจักรี 6 เมษายน ประชุมใหญ่เปลี่ยนโลโก้พรรคไทยชนะใหม่

Social Share

จักรพงศ์ เร่งขับเคลื่อนพรรคไทยชนะ ถือฤกษ์งามยามดี วันจักรี 6 เมษายน ประชุมใหญ่เปลี่ยนโลโก้พรรคไทยชนะใหม่ หวัง สส. ครั้งหน้า ไม่น้อยกว่า 25 คน เพื่อเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีของประชาชนให้ได้

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ทำกิจกรรมจัดการประชุมใหญ่ “พรรคไทยชนะ” พรรคการเมืองของประชาชน ได้มีการทำกิจกรรมจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 โดยมี สมาชิกพรรคร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสาขาและหัวหน้าสาขาสมาชิก ทั้งนี้มีสมาชิกพรรคจากตำบลแม่สะเรียง ตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยได้มีการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคไทยชนะ พร้อมรายงานงบดุลของพรรคไทยชนะ ปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ให้สวยงามกว่าเดิม ณ วัดท่าข้ามใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยผลการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรค คือ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง เป็นหัวหน้าพรรค นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เป็นกรรมการและเลขาธิการพรรค พ.ต.อ.(พิเศษ)ดิษพงศ์ โสมกุล เป็นกรรมการและรองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายโกศล หกสุวรรณ เป็นกรรมการและรองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 นางสาวกุลนิดา ดาวแสง เป็นกรรมการและเหรัญญิก นางสาวธัญนิตย์ ชื่นดวง เป็นกรรมการและนายทะเบียนพรรค นายประสงค์ แก้ววิจิตร เป็นกรรมการบริหารพรรค ด.ต.เกษตร เสมอกิจ เป็นกรรมการบริหารพรรค นายธนากร เศรษฐพินิจ เป็นกรรมการบริหาร

นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ที่ได้รับเลือกอีกสมัย ให้เป็นหัวหน้า กล่าวว่า ผมอกหัก จากการที่ไม่ได้ลงเลือกตั้ง ในนามของพรรคเพื่อไทยผ่านมา เกินกว่า 3 ครั้ง จึงได้ ลาผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อออกมาตั้งพรรค ที่มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์คล้ายกัน เพื่อรองรับคนที่อกหักเหมือนกัน คือไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง ที่ผ่านมา ถ้าท่านใดเจอเหตุการณ์เหมือนผมก็จะเข้าใจ ดังนั้นจึงขอบอกว่า ให้มารวมตัวกันที่พรรคไทยชนะ เพื่อต่อสู้ทางการเมืองในครั้งต่อไป นำเสนอนโยบายที่ดี มีประโยชน์ ต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ที่บางคนถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล , สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่