วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

สตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ใส่ผ้าไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรสีเขียว

Social Share

สตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ใส่ผ้าไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรสีเขียว

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสุกิรา สุวัฒนเมธี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำกลุ่มสตรีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจาก 7 ตำบล ประกอบด้วย 1.ตำบลจองคำ , 2.ตำบลผาบ่อง , 3.ตำบลห้วยผา , 4.ตำบลห้วยโป่ง , 5.ตำบลห้วยปูลิง , 6.ตำบลหมอกจำแป่ และ 7.ตำบลปางหมู จำนวนกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ สตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ใส่ผ้าไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรสีเขียว “โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน”

นางสุกิรา สุวัฒนเมธี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “สตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ใส่ผ้าไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรสีเขียว “ ในครั้งนี้ ได้มีการนำกลุ่มสตรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โคก หนอง นา ตากะยาย ของนายสุขเกษม คำสม ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผัก ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ที่จุดเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบ้านนาปลาจาด เยี่ยมชมสะพานรวมใจ โขปองจู้ จุดเช็คอิน และแลนด์มาร์กใหม่ ที่หมู่บ้านหมอกจำแป่ และเดินทางไปศึกษาดูงานกิจกรรมโฮมสเตย์ การผลิตชา ของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ที่บ้านรักไทย

นายณัฐภัทร เอี่ยมกระสินธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้อนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทย ได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงาน โคก หนอง นา การทำการเกษตรผสมผสาน แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการแนะนำ และโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น

Cr. ฉลอง หมั่นสกล

เรื่องมาใหม่