วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน เผยคนไข้ ICU ทั้ง 8 เตียง ป่วยจากหมอกควันไฟป่า เตือนประชาชนควรงดออกกำลังกายช่วงนี้

Social Share

ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน เผย หมอกควันไฟ ทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาพอสมควร คนไข้ ICU ทั้ง 8 เตียง เป็นผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ประชาชนไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี้ เปิดตู้ปันสูขให้ญาติผู้ป่วยมีอาหาร ขนม รับประทานฟรี

วันที่ 18 มี.ค.67 นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน เปิดเผยผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควัน ส่วนสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีนี้รุนแรงมาก ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ภูมแพ้ ผิวหนัง น้ำมูกน้ำตาไหล เดินทางเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละวันมารกพอสมควร เป็นผลมาจากหมอกควันไฟ ได้ให้คำแนะนำผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง คือพวกที่จะดูแลสุขภาพเรื่องของความดัน เบาหวาน ได้ดี ซึ่งกลุ่มพวกนี้ ก็จะนัดให้ญาติมารับยาแทนผู้ป่วยเพื่อจะได้ติดตามเรื่องระบบการนัดต่อเนื่องในระยะยาว แต่ถ้ามีอาการไม่มากก็จะสื่อสารทางด้านโทรศัพท์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการผู้ป่วยเพื่อจะส่งยาหรือนัดมารับยา การดูแลสภาพทั่วไปก็ขอให้ประชาชนดูสภาพฝุ่นควันโดยงดการออกกำลังกายเพราะช่วงนี้ฝุ่นควันเยอะมาก เพราะไม่ยากให้ประชาชนมีผลกระทบระบบสุขภาพตัวเอง

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องยอมรับกันจริง ๆ ว่า คนนไข้ ICU จำนวน 8 เตียง ในโรงพยาบาลก็จะเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสพ ซึ่งมีระยะเวลาในการดูแลนานกว่าคนไข้ที่อยู่ในช่วงปกติ สำหรับผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับการรักษาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ได้ติดตามดูตั้งแต่ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันที่มีปัญหาหมอกควันไฟก็ไม่ถึงกับโด่ดเด่นที่เป็นผลจากหมอกควันล้วน ๆ แต่ก็ขึ้นมาบ้างเล็กน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนก็จะดูแลผู้ป่วยด้วยใจเหมือนญาติคนหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังเปิดตู้รักปันสุขเพื่อให้เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่มารับบริการทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลก็จะนำตู้รักปันสุขมาตั้งไว้บริเวณหน้า OPD มีขนม อาหาร น้ำดื่ม มาใส่ไว้ในตู้ ผู้ป่วยหรือญาติที่เข้ามารับการรักษา สามารถมาเปิดนำไปรับประทานได้ฟรี หรือญาติผู้ป่วยจะช่วยเหลือนำขนมอาหารน้ำดื่มมาใส่ไว้ในตู้เพื่อให้ญาติคนอื่น ๆ นำไปรับประทานก็ยินดี นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วยังได้บุญกุศลอีกด้วย เพราะอยากให้เกิดสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 

นางอมรา สิงห์พรหม ญาติผู้ป่วย ราษฏรบ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ช่วงนี้ในตัวเมืองมีควันไฟจำนวนมาก แต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านรอบนอกก็มีอยู่บ้างและอากาศจะปลอดโป่งมากกว่าในตัวเมือง แนวคิดให้ญาติมารับยาแทนผู้ป่วยถือเป็นเรื่องดี เพราะถ้าผู้ป่วยอายุมากหรือมีอาการป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ญาติเป็นส่วนสำคัญในการเป็นตัวแทนผู้ป่วย การแก้ปัญหาไฟป่าคงยากเพราะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะเห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อก่อนรัฐจะปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ห้ามในการเผาป่า ทำให้ไฟป่าไม่รุนแรงเท่าทุกวันนี้ แต่ปัจจุบันยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ชุมชนควรจะจัดการกันเองโดยใช้กฏระเบียบของชุมชนของหมู่บ้าน เพราะคนในชุมชนจะรู้ดีว่าไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นคนเผา ใครเป็นคนทำ รัฐคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แต่หากชุมชนจัดการกันเองไม่ได้ไม่สามารถควบคุมคนในชุมชนได้ รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือและใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

สรุปสถานการณ์ไฟป่า วันที่ 18 มี.ค.67 จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสม ทั้งหมด 5,459 จุด คิดเป็นร้อยละ 47.38 ของจุดความร้อนสะสมปี 2566 หรือ คิดเป็นร้อยละ 94.76 ของค่าเป้าหมายปี 2567 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 2567 ไม่เกิน 5,761 จุด อำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอปาย จำนวน 1,252 จุดโดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 3,196 จุด คุณภาพอากาศ ค่า PM2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 188.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 87.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 139.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่