วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน ตรวจพบเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รปค. 21 แม่ลาน้อย กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบมีความผิดปกติหลายรายการ

Social Share

ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน ตรวจพบเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รปค. 21 แม่ลาน้อย กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบมีความผิดปกติหลายรายการ

วันที่ 30 มกราคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน นำโดย นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แถลงข่าวกรณีการติดตาม เรื่องอาหารนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย ซึ่งเป็นข่าวที่ทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ

ภายหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการนำเสนอประเด็นการจัดรายการอาหารไม่เหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับตามเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จนเกิดเป็นประเด็นที่สังคมโดยทั่วไปให้ความสนใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เพื่อติดตาม สังเกตการณ์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องตันกรณีที่สื่อสังคมอออนไลน์นำเสนอข้อมูลข่าวในประเด็นดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับได้ขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พบว่ามีรายการอาหาร ไข่ต้มและน้ำพริกตาแดงที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวจริง ประกอบกับพบข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภคเพื่อให้บริการแก่นักเรียน คือ การจัดเมนูอาหารในแต่ละวันไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) แนะนำ พบความผิดปกติในรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันหลายรายการ

มีพฤติกรรมในการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ ต่างจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่เชียงใหม่ แทนการซื้อขายกับร้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งมียอดจัดซื้อวัตถุดิบในพื้นที่น้อยมาก บางรายการของการจัดซื้อวัตถุดิบไม่ปรากฏรายการในใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่นวันที่ 3 มิถุนายน ยอดเงินดังกล่าวยังเกินวงเงินที่ขออนุมันติดำเนินการอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า วัตถุดิบบางรายการมีการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด เช่น น้ำมันขนาด 18 ลิตร จัดซื้อในราคา 1,500 บาท/ปี๊บ ราคาในท้องตลาดไม่เกิน 1,000 บาท บางรายการมีการสั่งซื้อต่อเนื่องมีความถี่และมีจำนวนมากในบางเดือน และ บางเดือนก็ไม่มีการสั่งซื้อ เช่นข้าวสาร วันละ 5 กระสอบ ถึง 11 กระสอบ และ บางรายการมีการจัดซื้อวัสดุมากเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน เช่น น้ำยาล้างจานแกลลอน บางเดือน ซื้อถึง 3 ครั้ง บางเดือน ซื้อเดือนละ 35-50 แกลลอน ทั้งนี้ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่