วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

รองผู้ว่าฯ เมืองสามหมอก ติดตามการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ปาย เตรียมเปิดให้ประชาชนได้ใช้เดือน ก.พ. 67 นี้

Social Share

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการก่อสร้างสะพานในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนได้สัญจรในราวเดือนกุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สำนักงานฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนสะพานเดิมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ สะพานแห่งนี้มี ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร งบประมาณ 10,226,700 บาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันสะพานแห่งนี้แล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 60 ซึ่งคาดว่าในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สะพานแห่งนี้จะสามารถเปิดให้ประชาชนได้สัญจรได้ตามปกติ

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล