วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ป่อเต็กตึ๊งอุปกรณ์เครื่องเขียน กระปุกออมสิน เป็นของขวัญเด็กชาวดอยแม่ฮ่องสอน

Social Share

ป่อเต็กตึ๊งอุปกรณ์เครื่องเขียน กระปุกออมสิน เป็นของขวัญเด็กชาวดอยแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายโชติ นรามณฑล ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด และกระปุกออมสินแบบรถตู้กู้ภัย จำนวนรวม 10,000 ชุด ให้แก่โรงเรียนระดับระดับประถมศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวม 37 โรงเรียน โดยมีครูเดินทางมารับมอบที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอนกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด และกระปุกออมสิน ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดส่งมาให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ซึ่งทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาทุกปีอย่างยาวนาน โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในด้านงานสังคมสงเคราะห์ที่ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ทำการเพื่อเป็นของขวํญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและเยาวชน ด้วยเด็กดีในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในวันข้างหน้า อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้า

นอกจากนิ้เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนห่างไกล ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังได้ร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นองค์การกุศลในท้องที่ มอบทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่มกันหนาว รถจักรยาน และสิ่งของจำเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนชาวดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประจำในทุกปีด้วย

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่