วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ งานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) ประจำปี 2567 บ้านนาป่าแปก

Social Share

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ งานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) ประจำปี 2567 บ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์  ณ มาตคำ นายก อบต.หมอกจำแป่ พร้อมด้วย นางถนอม  ณ มาตคำ กำนันตำบลหมอกจำแป่ เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านนาป่าแปก ประจำปี 2567 (น่อ เป๊ เจ่า) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่หมอกจำแป่ ร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงาน

ภายในงานมีการจัดพิธีกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีโบราณของชาติพันธุ์ม้ง ,การตำข้าวปุก ,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย การแข่งขันตีลูกข่าง , การแข่งขันโยนลูกช่วง ,การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล การจำหน่ายสินค้าชุมชน การแสดงวงดนตรี จากศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน

นายสมศักดิ์  ณ มาตคำ นายก อบต.หมอกจำแป่ กล่าวว่า งานปีใหม่ม้ง ถือว่าเป็นวันสำคัญตามความเชื่อ ความศรัทธา ตามจารีต วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงาม เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน อาหาร วิถีชีวิตชนเผ่า ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน รุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป

นายจ่าเน้ง หวานซึ้ง ผู้ใหญ่บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ 4 ได้กล่าวว่า การจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง หมู่บ้านนาป่าแปกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ม้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.แม่ฮ่องสอน สำหรับงานประเพณีปีใหม่ม้ง บ้านนาป่าแปก ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2567

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่