วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

(มีคลิป) ลำพูน เปิดยิ่งใหญ่เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

Social Share

เปิดไปเป็นที่รียบร้อยสำหรับงานเส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ตามโครงการอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลและงานประกวดส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมกันเป็ดงาน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานขอบคุณทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และผ้าดีประจำถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็นที่รู้จักนิยมใช้ผ้าไทยรวมทั้งผู้ประกอบการมีอาชีพรายได้อย่างมั่นคง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนืออีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ประธานพิธีเปิดงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ภายในงานมีการแข่งชันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากระดับศูนย์ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมกว่า 45 ทีม มีการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน มีรวมทั้งสิ้น 958 ผืน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภทกระเป๋าสตรี รวมทั้งหมด 22 ชิ้น

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดงานเส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนากล่าวชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน และกรมหม่อนไหมได้ร่วมบูรณากรจัดงานส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย เป็นประโยชน์ต่อทุกองค์กร เป็นการสร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมซนผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนและภาคเหนืออีกด้วย

สำหรับงานดังกล่าวยังมีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี นิทรรศการกรมหม่อนไหม นิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน นิทรรศการตันน้ำ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต นิทรรศการกลางน้ำ การสาวไหม การฟอกย้อมสีธรรมชาติ จัดแสดงตัวอย่างเส้นไหมชนิดต่างๆ และฟอกย้อมสีธรรมชาติ นิทรรศการปลายน้ำนำเสนอผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้านทอผ้ายกตอกลำพูน นิทรรศการจัดแสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าตีนจกโหล่งลี้ ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ภายในงานยังจะได้พบกับการแสดงนิทรรศการความงดงามของเอกลักษณ์บนผืนผ้า 17 จังหวัดภาคเหนือ การออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และของเด่นของดี กิจกรรม Workshop เรื่องผืนผ้า การประกวดผ้าพื้นถิ่น การประกวดสาวไหม และการแสดงแฟชั่นโชส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา จัดขึ้นวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-18.00 น. ณ. สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน