วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

(คลิป) ลำพูน เตรียมจัดงานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย จอมเจดีย์ 1,360 ปี คู่เมืองลำพูน อย่างยิ่งใหญ่

Social Share

จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย จอมเจดีย์ 1,360 ปี คู่เมืองลำพูน อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 นี้

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจริญพร ถ้าเราจะยึดติดว่าคนเราจะชำระสะสางตัวเราอย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสูงไปกว่าบิดามารดา ถึงเวลาที่จะเทิดทูลบุชา เราจึงได้จัดทรงน้ำสรงน้ำพระบรมธาตุ ในเมื่อเราอยู่ใต้พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยที่ยืนยงอายุยืนยาวมากว่า 1000 ปี จอมเจดีย์ ที่ทุกคนชาวเหนือมีในใจว่าจะมานมัสการ ในที่ที่พระพุทธเจ้ามาตรงนี้มาทานสมอ และได้ทำนายไว้ว่าตรงนี้จะมีเจดีสวรรณเจดีย์เกิดขึ้น ทีนี่ โดยในปีนี้มีเดือน 8 สองหน หริภุญชัยเจดีย์นั้นมีปราชญ์ชาวเหนือเรากล่าวไว้ว่า ถ้าเดือน 8 สองหน จะถือเอาหนแรกเป็นวันสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้กำหนดประเด็นตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไว้ 4 ด้าน ประเด็นที่มุ่งไปสู่ลำพูนเมืองเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งหวังเป็นเมืองวัฒนธรรมเชิงอัตลักษ์วิถี เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยงบยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2566 ได้ตอบสนองกับแผนพัฒนาจังหวัดอยู่หลายส่วนด้วยกัน ด้านวัฒนธรรมได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในจังหวัดและงานประเพณีสลากภัต งานสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย เรามุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด งานสรงน้ำจะสืบสานประเพณีที่ดีงามของจังหวัด ประชาชนทั้งภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศก็อยากที่จะมาสักการะพระบรมธาตุเป็นสิริมงคลแล้วยังได้สืบทอดประเพณี และสร้างเศรษฐกิจการท่อเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ชาวลำพูนอีกด้วย

สำหรับ การจัดขบวนแห่รถบุษบกน้ำทิพย์ดอยขะม้อ จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แห่ไปตามถนนอินทยงยศ ให้ประชาชนสักการะ และนำไปประกอบพิธีสรงน้ำ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยขบวนพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ดอยขะม้อ จะนำไปประดิษฐาน ณ มณฑปด้านเหนือพระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ข้างเคียงกับน้ำสรงพระราชทานที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ หลังจากนั้น จะมีการสมโภชน้ำสรงพระราชทาน เครื่องสักการะองค์พระธาตุ และ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และจะนำขึ้นสรงองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นี้ต่อไป

งานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย เป็นราชประเพณีอันสืบมาแต่โบราณกาลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานน้ำสรง และ ผ้าห่มพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ มีธูป เทียน น้ำอบ น้ำหอม ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง มาถวาย องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประจำทุกปี ซึ่งการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีแล้ว องค์พระธาตุหริภุญชัย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองลำพูนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของประเทศและของจังหวัดลำพูนด้วย