วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ตรวจฟรี พบปัญหาสายตาส่งต่อ สภากาชาดไทย ช่วยเด็กไทยชายขอบ 492 ราย ให้มองเห็นชัดเจน จัดรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

Social Share

ตรวจฟรี พบปัญหาสายตาส่งต่อ สภากาชาดไทย ช่วยเด็กไทยชายขอบ 492 ราย ให้มองเห็นชัดเจน จัดรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อตรวจแว่นสายตา ประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 492 ราย เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาใหักับนักเรียนที่มีปัญหาการมองเห็นเนื่องจากสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย และ เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยจัดให้บริการระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ในเวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

โดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง และ นางพิทยา พานทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้นำเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับทางคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในห้วงของการให้บริการตรวจและตัดแว่นให้เด็กๆ นักเรียนในครั้งนี้

ด้าน นางพิทยา พานทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจวัดสายตาของน้องๆนักเรียนที่เดินทางมารับการบริการจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจวัดสายตาเด็กและตรวจโรคเกี่ยวกับตาด้วยนั้น พบเด็ก สายตาสั้น ยาว มีโรคตาขี้เกียจ หนังตาตก ซึ่งทางคุณหมอจะให้คำปรึกษา และส่งต่อเพื่อผ่าตัดตาไปยัง รพ.ศรีสังวาลย์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่