วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

(คลิป) แห่ฉลองพระคู่บารมีเจ้าหลวงเมืองฝางและทอดกฐินส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Social Share

อำเภอฝาง แห่ฉลองพระคู่บารมีเจ้าหลวงเมืองฝาง และทอดกฐินส่งเสริมพระพุทธศาสนา

4 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนเครือญาติและลูกหลานเหลน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี (เจ้าน้อยมหาวงค์) ต้นตระกูลบุญทาวงศ์ษา เจ้าหลวงเมืองฝาง ได้ร่วมจัดสร้างรูปหล่อโลหะเหมือน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองฝางองค์สุดท้าย มาทำการในฝ่ายปกครองเมืองฝาง (อาณาเขตเมืองฝางจริงแล้วพื้นที่สิบสองปันนา ลงมาถึงแม่ฮ่องสอน เชียงราย ) และจัดสร้างรูปหล่อโลหะเหมือน พระเกจิคู่บารมีสององค์ คือ ครูบาเกสรปรมัตถาจารย์ และครูบากันธาธรรมะปุจฉาจารย์

ในวันนี้มีตัวแทนประชาชนทั้งพื้นราบ และชนเผ่า แทบทุกหมู่บ้าน ประมาณ 2,000 กว่าคน แต่งตัวไทยล้านนา และไทยภูเขาหลายชนเผ่าได้เดินทางมาร่วมในการแห่รูปเหมือน ทั้ง 3 องค์เพื่อจะนำมาประดิษฐาน ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิว วัดพระบาทอุดม (น้ำบ่อซาววา) มีญาติ และลูกหลาน ญาติธรรมของวัดพระบาทอุดม มาร่วมแห่ รูปเหมือน พระเกจิคู่บารมีสององค์ คือ ครูบาเกสรปรมัตถาจารย์ และครูบากันธาธรรมะปุจฉาจารย์เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี (เจ้าน้อยมหาวงค์ ต้นตระกูลบุญทาวงศ์ษา) เจ้าหลวงเมืองฝาง การนำองค์กฐินร่วมสามัคคีแห่ร่วมในขบวนเดียวกัน มีการฟ้อนต้อนรับทั้งสามองค์เพื่อได้นำขึ้นทำพิธีนั่งปรกอธิฐานจิตพุทธาภิเษก และสวดมนต์ตั๋น เบิกเนตรที่บนวิหารพระเจ้าระแข่ง มีพระเกจิอาจารย์ในสามอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ มาร่วมในการนั่งทำพิธีและมีพระร่วมในการสวดมนต์ปลุกเสก 15 รูป และร่วมในการทอดกฐินสามัคคี

โดยมีทางญาติลูกหลานเหลน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี เจ้าหลวงเมืองฝาง ญาติธรรม นำโดย นางจินดา แสงจันทร์ (บุญทาวงศ์ษา) นายสวัสดิ์ แสงจันทร์ (บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์บุญมาก แสงจันทร์ (บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์ปราณี นาคเสน (บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์ประมวล แพรสกุล (บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์มนชยา กุลนานันท์ (บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์นิพรรณ กุลนานันท์ (บุญทาวงศ์ษา) คุณแม่จันทร์สม บุญทาวงศ์ษา คุณสายพิณ กุลนานันท์ พร้อมทั้ง นายชาญชัย กีฬาแปง อดีตหัวหน้าขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นางปริยานุช กีฬาแปง คุณแม่จันทร์สม กีฬาแปง พลตรี ชูโชติ กีฬาแปง คุณชูชาติ คุณวราภรณ์ กีฬาแปง ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา ศิรินาม ปลัดใหญ่อำเภอฝาง หัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายพร้อมญาติธรรมในอำเภอฝาง ร่วมในการนำกฐินสามัคคีมาทอดถวายที่วัดพระบาทอุดม

เพื่อจะได้ใช้บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และจัดสร้างฐานแก้วประดิษฐานรูปปั้นเหมือน พระเกจิคู่บารมีสององค์ คือครูบาเกสรปรมัตถาจารย์ และครูบากันธาธรรมะปุจฉาจารย์ และรูปปั้นเหมือน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองฝางองค์สุดท้ายใว้ที่ลานพระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางสามผิว ผู้ครองนครฝางในสมัยอดีตโบราณกาล ที่ประชาชนคนเมืองฝางยังรำลึกและเคารพพระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางสามผิว เชื่อว่าบุญบารมีท่านยังปกป้องพิทักษ์คุ้มครองประชาชนและเมืองฝางอยู่ ในการทอดกฐินสามัคคีรวมยอดเงินได้ประมาณ 6 แสนกว่าบาท โดยทางคณะพระสงฆ์ได้ให้พระครูสุจิตตานุรักษ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม เจ้าคณะอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำปัจจัยใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปตามเจตนา