แผ่นดินไหวเขย่าเชียงดาว 2 ครั้ง ความแรง 2.3 และ 2.4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย

17 เม.ย. 63 : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่า เมื่อเวลา 22.32 น.ตามเวลาประเทศไทย ได้ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 2.3 แมกนิจูด ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ละติจูด 19.65 ลองจิจูด 98.998 ความลึก 5 กิโลเมตร

ครั้งที่สองในเวลา 22.56 น. จุดศูนย์กลางอยู่ในอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ละติจูด 19.634 ลองจิจูด 98.979 ความลึก 5 กิโลเมตร

เบื้องต้นแผ่นดินไหวทั้งสองครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย แต่เบื้องต้นคาดว่าเป็นเพียงแผ่นดินไหวที่รู้สึกตัวได้ ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายในพื้นที่แต่อย่างใด