วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ แจ้งอย่าตื่นตระหนก ไม่มีผู้ป่วยโคโรนามารักษาตามที่เป็นข่าวลือ

28 ม.ค. 63 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวในไลน์เรื่องการพบเคสผู้ป่วยไวรัสโคโรนาใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ล่าสุดทางโรงพยาบาลยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ป่วยรายที่อ้างถึงเป็นผู้ป่วยต่างชาติซึ่งได้ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโคโรนาจากห้องปฎิบัติการ2แห่ง แต่ภายหลังผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ จึงต้องทำการสืบค้นหาสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคคลกร ทาง รพ.จึงต้องใช้มาตรการระดับสูงควบคุมบริเวณที่มีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยดังกล่าว และขอยืนยันอีกครั้งว่ายังไม่มีการติดเชื้อโคโรนาในจังหวัดเชียงใหม่

 

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วยทั่วไป โดยดำเนินการตามขั้นตอน

1. อาคารบุญสมมาติน ได้กำหนดทาง (เข้า – ออก) ไว้จำนวน 1 ช่องทาง

  • ด้านอาคารสถาบันวิจัยฯ (ห้องตรวจฉุกเฉินเก่า)
  • ด้านหลังอาคารห้องน้ำเกลือเป็นทางผ่านเฉพาะบุคลากร (ต้อง SCAN ID)
  • ด้านหลังคลังยาและ OPD 2 ให้เป็นเส้นทางเฉพาะขนย้ายขยะเท่านั้น
  • ประตูทางเข้าออกอื่นๆ อาคารนี้จะปิด

2. อาคารสุจิณโณ ได้กำหนดทาง (เข้า – ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง

  • ด้านประตูห้องหลวงปู่แหวน
  • ประตูชั้น 2 ประตูทางออกด้านทางเชื่อม Sky walk

3. อาคารเฉลิมพระบารมี ได้กำหนดทาง (เข้า – ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง

  • ด้านอาคารเทคนิคการแพทย์ (หน้าห้องเจาะเลือดเบอร์ 11)
  • หน้าห้องตรวจฉุกเฉิน

4. อาคารศรีพัฒน์ ได้กำหนดทาง (เข้า – ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง

  • ด้านหน้า (หลวงพ่อทันใจ)
  • ด้านหลัง (ด้านคณะเทคนิคการแพทย์)

5. Excellence center ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ GMC โรงพยาบาลฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ พร้อมเครื่อง Thermo scan และให้บริการ แอลกอฮฮล์เจล พร้อมหน้ากากอนามัย

6. ขอความร่วมมือทุกท่านที่มีไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูก เจ็บคอ ไอ เสมหะ หรือมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในระยะเวลา 14 วัน กรุณาติดต่อที่จุดคัดกรองเชื้อโรคติดต่อ โดยพยาบาลคัดกรอง และจัดลำดับในการบริการคัดกรองในการให้บริการ

7. ขอความร่วมมือญาติในการมาเยี่ยมหรือมาส่งผู้ป่วยเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

8. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกๆ ท่าน กรุณาติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตโรงพยาบาลฯ

Cr. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่