วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วิศวฯ มช. จับมือ University of Glasgow ลงนาม MOU ด้าน Aerospace และ อากาศยานไร้คนขับ

01 มี.ค. 2019
654
Social Share

1 มี.ค. 62 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of Glasgow ประเทศสิงคโปร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding between Aerospace Systems Program, University of Glasgow and Faculty of Engineering, Chiang Mai University โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ Associate Professor Sutthiphong Srigrarom, Acting Program Director Aerospace Engineering, University of Glasgow ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ University of Glasgow เป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้าน Aerospace และ อากาศยานไร้คนขับอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

อนึ่ง ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทั้งสองฝ่ายเคยดำเนินโครงการร่วมกัน อาทิ การเชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Glasgow มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Aerospace และ อากาศยานไร้คนขับแก่คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งยังส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Autonomous Aerial Vehicle Challenge (AAVC) 2018 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 รวมถึงการเดินทางไปเยือน Aerospace Engineering Program, University of Glasgow ประเทศสิงคโปร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีแผนจะส่งนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนระยะสั้นด้าน Aerospace Engineering ระหว่างกันอีกด้วย

เรื่องมาใหม่