(มีคลิป) จัดหางานเชียงใหม่เปิดงาน “CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018” โชว์ตู้ Job Box บัตรประชาชนใบเดียวสมัครงานได้เร็วทันใจ

21 พ.ค. 2018
1431
Social Share

จัดหางานเชียงใหม่ เปิดงาน “CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018” โชว์ตู้ Job Box บัตรประชาชนใบเดียวสมัครงานได้เร็วทันใจ

ช่วงเช้าวันที่ (21 พฤษภาคม 2561) นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งนี้ กรมการจัดหางานยังได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที เป็นนวตกรรมใหม่มาใช้ในการรับสมัครงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตและสามารถเลือกตำแหน่งงานว่างตามความต้องการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน

เมื่อถึงวันงานสามารถเข้าสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน ในส่วนของนายจ้างก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตและดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการจับคู่กันระหว่างนายจ้างและผู้ว่างงาน รวมทั้งให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน หรือ Job Box ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่มาตั้งแสดงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการหางาน

ภายในตู้บรรจุข้อมูลต่างๆครบครัน ซึ่งคนหางานสามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เพียงปลายนิ้วกดสัมผัสทำรายการ จะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา ไม่ต้องไปค้นหาหรือดูระบบงานผ่านกระดาษที่ทางเจ้าหน้าที่ปริ้นส์ติดไว้ให้ ซึ่งจะรวดเร็วมากขึ้น โดยตู้งาน หรือ Job Box นี้จะตั้งบริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0

โอกาสนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และสถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 10 แห่ง และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่มีการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ตามโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จำนวน 10 แห่ง โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุและนักเรียน นักศึกษามากที่สุด

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 61 แห่ง 402 ตำแหน่ง 2,656 อัตรา เป็นสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 58 แห่ง และสถานประกอบการต่างจังหวัด จำนวน 3 แห่ง การสาธิตอาชีพและฝึกสอนการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 อาชีพ อาทิ การทำขนมวุ้นแฟนซี , อาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) , สลัดโรล , ขนมชั้นดอกกุหลาบ การเพ้นท์ถุงผ้ามือถือ เป็นต้น รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน

การสัมภาษณ์งาน การไปทำงานต่างประเทศ และการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) รวมทั้ง การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานจะจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 21 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน และตัวแทนสถานประกอบการ 10 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระหว่างกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กับ สถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงาน โดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานแล้วจำนวน 32 แห่ง รวม 110 ราย ตำแหน่งที่จ้างสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานทั่วไป พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างทั่วไป พนักงานขับรถ

นางอนุสรี กล่าวว่า ในปี 2561 ประเทศไทย มีผู้สูงคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด และ มากกว่าประชากรเด็ก พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทำให้เกิดการหดตัวของกำลังแรงงานขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนำผู้สูงอายุกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลภาพ-ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่