วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ไม้ตัดดอกเงินล้าน รับเดือนแห่งความรักที่แม่ริม เชียงใหม่ (มีคลิป)

Social Share

20 มกราคม 2562 : นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรโดยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลการดำเนินงาน

อำเภอแม่ริม อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 10 กิโลเมตร มีทั้งพื้นที่ราบ และที่สูงเชิงเขา ภูมิอากาศหนาวเย็น มีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ทั้ง ข้าว ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว รวมถึงเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกที่สำคัญซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 1,500 ไร่ ในตำบลโป่งแยง แม่แรม ริมใต้ สันโป่ง และตำบลเหมืองแก้ว

นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตไม้ดอกคุณภาพตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอก โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ตำบลโป่งแยง มีฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ดอกที่ปลอดภัยตามระบบ GAP และขยายผลสู่ตำบลใกล้เคียงคือตำบลเหมืองแก้ว ที่เป็นแหล่งผลิตไม้ตัดดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกพีค๊อกขาว/ม่วง(คัตเตอร์) ดอกหงอนไก่ เบญจมาศดอกเดี่ยว เบญจมาศดอกช่อ

โดยเกษตรกรต้นแบบ Young Smart Farmerคือ นางสาวณวิสาร์ มูลทา อายุ 32 ปี ที่ต่อยอดทางอาชีพเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ที่ปลูกดอกขาย อาศัยความรู้ที่เรียนมาด้านการบริหารจัดการต่อยอดขยายใช้ตลาดนำการผลิตอย่างการบริหารจัดการด้านการผลิตดอกพีค๊อกจนสามารถจำหน่าย ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25-50 บาท สร้างรายได้ต่อไร่ 100,000 – 300,000 บาทสร้างมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีในอำเภอแม่ริม จนกระทั่งขยายเครือข่ายผู้ผลิตสู่อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง ให้กับเกษตรกรกว่า100 ครัวเรือน

ส่วนวิถีการตลาดจากเดิมที่เคยขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ ก็เปลี่ยนเป็นขายให้แก่ผู้รับจ้างจัดงาน(ออแกไนซ์เซอร์) โดยมีการวางแผนการผลิตตลอดปีร่วมกับผู้รับซื้อ รวมถึงทดสอบขยายพันธุ์ไม้ดอกแปลกใหม่เพื่อสร้างสีสันให้วงการไม้ดอก หรือแม้แต่การทำตลาดในข้าวสาลีที่เดิมเกษตรกรเคยขายได้กิโลกรัมละ 30 บาท จนขายได้ในราคากิโลละ 300 บาท รวมถึงปัจจุบันสามารถจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น

ในห้วงเดือนแห่งความรัก วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธุ์ 2562 นี้ ก็จะมีการจัดงาน วันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้วครั้งที่19 ณ ข่วงสืบสายน้ำตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมการประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก การจัดแจกันทรงต่ำ ประกวดขวัญใจดอกไม้บาน และการแสดงต่างๆ มากมาย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 0-5329-7323

เรื่องมาใหม่