วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

เชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ขึ้นเหนือเปิด “โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน”

Social Share

เชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ขึ้นเหนือเปิด “โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน” ที่สันกำแพง ส่งเสริมให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

4 ม.ค. 62 : พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน” ที่โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อรักษาดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในชุมชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา

โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ทุกโรงเรียนได้เปิดลานกีฬาให้ประชาชนมาใช้สถานที่อย่างคุ้มค่า ในส่วนของโรงเรียนสันกำแพงได้สนับสนุนโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน โดยให้บริการสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

ในวันนี้ก็ได้มีพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการวิ่งเพื่อออกกำลังกาย และเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเครื่องออกกำลังกาย รวมถึงเปิดให้โรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานส่วนราชการเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬาด้วย และในโอกาสต่อไปข้างหน้า ทางโรงเรียนพร้อมที่จะสนับสนุนและใช้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการที่ประกอบกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิค หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายให้หลากหลายยิ่งขึ้น