วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร จากภาคเอกชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

Social Share

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร จากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าจุดตรวจบูรณาการ ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

27 ธันวาคม 2561 : ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์จราจร จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใย ใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม” โดยได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 300 ตัว และกระบองไฟ จำนวน 60 อัน เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงปัญหาการรณรงค์ขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทุกพื้นที่ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตั้งด่านตรวจ ตักเตือน แนะนำ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือประจำจุดตรวจ ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใยใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดหาเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจรกระพริบ สำหรับให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนจิตอาสาที่ตั้งด่านชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน