วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ภายใต้โครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้

Social Share

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ภายใต้โครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผศ.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในนามหัวหน้าทีมวิจัยลมหายใจเชิงดอย ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้ ตำบลเชิงดอย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด, นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย 8 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธี

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ คณะนักวิจัยลมหายใจเชิงดอยและนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเซนเซอร์ตรวจไฟป่าและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟป่าในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่กวง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และศักยภาพการจัดการพื้นที่ไฟป่าสำหรับส่งเสริมสุขภาวะประชาชน และพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการเตือนภัยจุดที่มีความร้อน ตลอดจนขับเคลื่อนระบบและกลไกการจัดการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายเทศบาลตำบลในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวงอย่างมีส่วนร่วม

เรื่องมาใหม่