วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี และสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่

ปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสถานกงสุนที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้มีความร่วมมือยาวนานกับพันธมิตรชาวไทยในการรักษาโรคและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สาธารณสุข สร้างโรงเรียน ส่งเสริมการศึกษา ต่อสู้กับยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสร้างเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นำความมั่งคั่งรุ่งเรืองสู่ชาวไทยและชาวอเมริกัน

ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ จะเริ่มก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันประจักษ์แจ้งถึงความมุ่งมั่นระยะยาวที่เรามีต่อภาคเหนือของไทยไปอีกหลายชั่วอายุคน โดยโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุน 284 ล้านเหรียญสหรัฐ (8,800 ล้านบาท) และว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นมากกว่า 400 อัตรา

“ชาวอเมริกันและชาวไทยมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจร่วมกัน และเรารอคอยที่จะได้เห็นความสำเร็จอีกมากมายที่เราจะมีร่่วมกันต่อไปในอนาคต” กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์ กล่าว

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ทางสถานกงสุลใหญ่จะร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลองความสำเร็จหลากหลายด้านที่สหรัฐอเมริกาได้มีร่วมกับพันธมิตรในภาคเหนือของไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา และอนาคตของมิตรภาพนี้ด้วยการแนะนำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แห่งใหม่ โดยในพิธีเปิดนิทรรศการ กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์จะเป็นประธาน และจะมีการสนทนาสดร่วมกับศิษย์เก่าจากโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐฯ จากภาคเหนือของไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงาน 100 คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ อีกด้วย

กำหนดการจัดนิทรรศการ

  • 24-30 กันยายน 2563 นิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม) สถานที่: ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้า Education Zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ พิธีเปิด: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. แขกพิเศษ: กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์และผู้บริหารของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • 2-8 ตุลาคม 2563 นิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม) สถานที่: ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 (หน้าลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น. แขนพิเศษ: กงศุลใหญ่ฌอน โอนีลล์และผู้บริหารของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ชมวีดีโอเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ได้ที่: https://bit.ly/329s4bE
  • สำหรับข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในภาคเหนือ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์: https:th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/history/then-now/
  • สำหรับภาพกราฟฟิกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในภาคเหนือ สามารถดาวน์โหลดได้จาก: https://state-low.box.com/v/USinNorthernThailand/