วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020 ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2563

นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020 ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2563 EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 22.00 น.  ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำเสนอกว่า 20 ผลงาน ประกอบด้วย Product Design , Graphic Design และ Fine Art  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ  ของนักศึกษาให้เป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชน ด้วยการนำองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้จะได้มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าชม  นิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook : EXPORT ART THESIS EXHIBITION 2020

โทรศัพท์ 053 – 885555  โทรสาร 053 – 885319  WWW.CMRU.AC.TH