วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการงดเที่ยวบินที่ทำการบินในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งไปและกลับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการงดเที่ยวบินที่ทำการบินในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งไปและกลับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

เรียนผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกท่าน ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการงดเที่ยวบินที่ทำการบินในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งไปและกลับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น อาจมีบางประเด็นที่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1.สายการบินไทยแอร์เอเชียได้แจ้งของดเที่ยวบินระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง มาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงสิ้นสุดตารางการบินฤดูหนาว คือวันที่ 28 มีนาคม 2563 แต่ยังให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ไทเป

2.สายการบินสัญชาติจีน แจ้งของดเที่ยวบินจากจีนแผ่นดินใหญ่เกือบทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนสิ้นสุดตารางการบินฤดูหนาว แต่ยังทำการบินในเส้นทาง เชียงใหม่-กวางโจว และเชียงใหม่-คุนหมิง และยังมีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ไทเป และเชียงใหม่-ฮ่องกง ตามปกติ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง ก่อนเดินทางหรือสำรองที่นั่ง

ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอให้กำลังใจและขออยู่เคียงข้างทุกท่าน ในการร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ โดยหวังว่าในตารางการบินฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 29 มีนาคม 2563 สายการบินต่างๆ จะสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ โดยเร็วที่สุด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในฐานะประตูด่านแรก ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ ในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ดีที่สุด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดโรค ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ