วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิรักกัน เราทำได้ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

Social Share

มูลนิธิรักกัน เราทำได้ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

มูลนิธิรักกัน เราทำได้ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ ในพิธีส่งมอบรถพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่ จากมูลนิธิ รักกัน เราทำได้ โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ วังสวนผักกาด แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ตื่น และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน จากมูลนิธิ รักกัน เราทำได้ โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิฯ มอบให้กับ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา และโรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในภารกิจการรับและส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ทั้ง 2 แห่งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งทั้ง 2 อำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับรถพยาบาลที่มีอยู่เดิมของ โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง มีจำนวนแห่งละ 3 คัน และมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า 5 ปี ซึ่งรถพยาบาลที่ได้รับใหม่จากทางมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้ง 2 อำเภอ เป็นอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ พี่น้องชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ “มูลนิธิรักกัน เราทำได้” ได้เห็นความสำคัญและมีความห่วงใย ปรารถนาดีต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ รับ ส่ง ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในครั้งนี้

 

เรื่องมาใหม่