(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเชียงใหม่

Social Share

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธา​นเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา ภายใต้แนวคิด​”เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา” Chiang​ Mai​ Civilization The​ Charm of​ Lanna​ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่​ รวมถึง ผู้ประกอบการร่วมพิธีเปิดงาน “เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่​ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE และการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะสามารถรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ พื้นถิ่นสู่รูปแบบการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น

อีกทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และดุลโลหะ งานทอผ้างานแกะสลัก และผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสานและงานศิลปะกระดาษต่างๆ อัตลักษณ์เหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา อย่างแท้จริง ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตอารยธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขึ้น นางสาวปราณปริยา กล่าว

ทั้งนี้ ถือว่าการจัดงานยังเป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงศักยภาพและการบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาด้วยความพร้อมของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ทำให้เขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อีกทั้งสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนามีแนวโน้มการเติบโตได้ดีอย่างมากเมื่อเทียบกับภาพอื่นโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นอารยธรรมล้านนานี้จะช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้จัดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ร่วมสัมผัสอารยธรรมแห่งล้านน ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว การแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา บูธจำหน่ายสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวในเชิงหัตถกรรม ,เชิงสุขภาพ ,เชิงผจญภัย ,การท่องเที่ยวโดยชุมชนและชาติพันธุ์​ โรงแรมที่พัก อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
ห้ามพลาด!! ฮิโนกิแลนด์ นำซากุระญี่ปุ่นแท้ 1,300 ต้นปลูกรอบโครงการ จะบานไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 62
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งและฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น
เชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai Flora 2018 ภายใต้แนวคิด “Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ”
การท่องเที่ยวกรุงโซล เผยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ หวังบุกตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง นำ 3 ดาราชื่อดัง ร่วมแชร์ประสบการถ่ายทำละคร