วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

(คลิป) ศิษยานุศิษย์ พระครูสถิติธรรมาภิรักษ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 70 ปี 46 พรรษา

Social Share

ศิษยานุศิษย์ พระครูสถิติธรรมาภิรักษ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 70 ปี 46 พรรษา ช่วยเหลือด้านการศึกษาของโรงเรียนไชยปราการ

22 มิถุนายน 2567 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระนักพัฒนาป่าเพื่อน้ำ หัวใจนักพัฒนาที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่โดยไม่หยุดพัฒนา ซึ่งวันนี้เป็นวันครบอายุวัฒนะมงคลทางลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันจัดงานให้กับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในวันนี้ พร้อมพระสงฆ์มาร่วม 100 กว่ารูป ญาติธรรมจำนวนมากกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส เจ้าหน้าที่ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง ทหารม้ากองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ตำรวจภูธรอำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลปงตำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ส่วนราชการอำเภอไชยปราการทุกหน่วยงาน และส่วนเอกชน ห้างร้านต่างๆ ในอำเภอไชยปราการ และต่างอำเภอ พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนไชยปราการและคณะศิษย์เก่า ครูเก่า และญาติธรรมทุกๆ คน ที่ได้ร่วมกันสมทบเงินสดจำนวนหนึ่ง ทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 70 ปี 46 พรรษาพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เพื่อมอบให้โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดพัฒนาเพื่อการศึกษา นำใช้ชื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมเพื่อการศึกษา พร้อมการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและคณะครู โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การเดินเพื่อเข้าเรียนต่างอาคารเรียนเวลาฝนตกจะลำบากในการเข้าเรียนต่างอาคารทางฝ่ายบริหารได้จัดสร้างหลังคากันแดด ฝน ให้กับโรงเรียน ทางเดินเชื่อมของอาคารเรียนและทางเดินไปโรงอาหารหอประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสะบายมากขึ้นเอื้อกับนักเรียนและคณะครูในการเดินเชื่อมอาคารเรียนทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนได้ดี ในโอกาสต่อไป

Cr. สำราญ แสงสงค์

เรื่องมาใหม่