วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ประกาศปิดวันนี้ เร่งทำความสะอาดทุกจุดหลังหญิงไทยติดโควิดมาช้อปปิ้ง ดูหนัง

Spread the love

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ขอประกาศปิดให้บริการวันนี้ (28 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุก ทำ Big Cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดทั่วทั้งศูนย์ฯ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2563

  • ทำความสะอาดทุกวัน และมีการทา Big cleaning อย่างต่อเนื่องเป็นประจา โดยล่าสุดคือในคืนวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา
  • หญิงคนดังกล่าวมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเพียงวันเดียวเท่านั้นเมื่อวันพุธที่ 25 พ.ย. 2563
  • แผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ทาให้ระบุถึงบุคคลเกี่ยวข้องให้กับภาครัฐอย่างรวดเร็วเพื่อกักตัว 14 วันเรียบร้อยแล้ว

ตามแถลงการณ์ของ ศบค. ที่ได้มีการประกาศแจ้ง Timeline ของหญิงชาวไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ทางศูนย์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการวางระบบการติดตาม Tracking และแนวปฏิบัติ social distancing ตามแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ไว้อย่างเข้มงวดจึงสามารถให้ความร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีและละเอียดในทุกจุด

ซึ่งพบว่าหญิงคนดังกล่าวได้มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ในวันพุธที่ 25 พ.ย. 2563 เพียงวันเดียว และสามารถระบุผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงคนดังกล่าวได้แล้ว โดยภาครัฐได้ติดต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงเพื่อดาเนินการกักตัว 14 วันตามแนวทางควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว
และเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจสูงสุดของลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงขอประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าทันทีตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันนี้ (28 พ.ย.) เพื่อดำเนินการทา Big cleaning พร้อมฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดในทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วศูนย์การค้า

ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และในร้านค้าต่างๆ ของศูนย์ฯ และเน้นย้ำในทุกจุดสัมผัสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศด้วยแสง UVC อีกทั้งขอความร่วมมือพนักงาน ร้านค้าผู้เช่าร่วมกันทา Big Cleaning ในทุกร้านค้าอย่างพร้อมเพียงกัน

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ มาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยได้มีการทาความสะอาดทุกวัน และมีการทา Big cleaning อย่างต่อเนื่องเป็นประจาตามมาตรการ โดยครั้งล่าสุดคือ ในคืนวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ามีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านและจะดำเนินมาตรการในเชิงรุก “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา

เรื่องมาใหม่