วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

กลุ่มเซ็นทรัล เชียงใหม่ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน สานต่อโครงการ “CENTRAL GREEN Project @CHIANGMAI ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561”

Social Share

คุณธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี ตำบลสุเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “CENTRAL GREEN Project @CHIANGMAI ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561” โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสธนาธิการ กองบิน 41 กล่าวรายงาน มีคุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, คุณสหัทยา รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , อาจารย์เฉลิมชนม์ วราหลิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นำคณะผู้บริหาร, พนักงานจิตอาสากลุ่มเซ็นทรัล, จิตอาสาชุมชนตำบลสุเทพ,กองกำลังทหารจากกองบิน 41, จิตอาสาจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกิจกรรมขุดลอกลำเหมือง ภายใต้โครงการ CENTRAL GREEN Project

สำหรับกิจกรรมนี้ ได้มีการจัดต่อเนื่องขึ้นทุกปี เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน ให้เกิดการระบายน้ำได้ทันจากปัญหาความตื้นเขินของลำเหมือง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 450 คน ณ บริเวณลานจอดรถ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เรื่องมาใหม่