วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

สนุกไปกับสายซิ่งขาไถ ฟันน้ำนม กับการแข่งขัน Balance Bike เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Social Share

สนุกไปกับสายซิ่งขาไถ ฟันน้ำนม กับการแข่งขัน Balance Bike เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายร่วมกันดดยใช้จักรยานขาไถ (Balance bike) เพื่อพัฒนาการอย่างสมวัย และรอบด้าน ให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 62 คน

ทั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 4 รุ่นอายุ ชาย/ หญิง รวม 8 รุ่น ตั้งแต่ รุ่นอายุ 3 ปี รุ่นอายุ 4 ปี รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 6 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอ รุ่นละ 1-5 คน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ โรงยิมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะคัดเลือกเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่